Prezi – učenička suradnja

Objavljeno: 10. lipnja 2019
  1. ožujka 2019. godine, u sklopu projekta „Abeceda pismenosti“ (područje digitalne pismenosti) održana je radionica za učenike OŠ V. Becića koje su održale učenice EIUŠO – Gabriela Lovrinčević i Katarina Pačarić na temu Prezi – web alat za izradu interaktivnih prezentacija.

Prezi je web alat za izradu interaktivnih prezentacija pri čemu se kroz više interaktivnih modula i raznih putanja unosi dinamika u prezentaciju.

Cilj radionice je upoznati učenike škole partnera na projektu s alatom za izradu prezentacija Prezi, pri čemu su registracija i korištenje jednostavni, intuitivni i besplatni, a prezentacije atraktivne i dinamične.